Search
Close this search box.

Potřebné doklady k stk

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky

(určuje Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. V platném znění) 

Pravidelná technická prohlídka

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

Opakovaná technická prohlídka

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly 7), vyžadováno
  • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka 

Evidenční kontrola

  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován 

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

  • v případě jednotlivě dovezeného vozidla:
    • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
    • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
    • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
    • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
    • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoven
  • v případě přestavby vozidla:
    • technický průkaz vozidla
    • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
    • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
    • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
    • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
    • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny 

Technická prohlídka před registrací vozidla

  • technický průkaz vozidla
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít) 

Technická prohlídka na žádost zákazníka

  • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Nařízená technická prohlídka

  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly