Search
Close this search box.

Potřebné doklady k stk

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky

(určuje Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. V platném znění) 

Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly 7), vyžadováno
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka 

Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován 

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

 • v případě jednotlivě dovezeného vozidla:
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 • v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoven
 • v případě přestavby vozidla:
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny 

Technická prohlídka před registrací vozidla

 • technický průkaz vozidla
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít) 

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Nařízená technická prohlídka

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly