NABÍDKA SLUŽEB

technické prohlídky vozidel
evidenční prohlídky vozidel
technické kontroly vozidel před jejich
schválením k provozu na pozemních komunikacích

VEEDER-ROOT  KIENZLE
Stoneridge SE5000 , DTCO 1381
Stahování dat z dig. tachografů
Stahování dat karty řidiče
Vydání zápisu o zkoušce tachografu a jeho zaplombování.

1. emisní stupeň (bez plakety)
2. emisní stupeň (červená plaketa)
3. emisní stupeň (žlutá plaketa)
4. emisní stupeň (zelená plaketa)