Search
Close this search box.

Ekologické plakety

Environmentální zóny v Německu

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet “ekologické zóny”, do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. 


Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo

1. emisní stupeň (bez plakety)
2. emisní stupeň (červená plaketa)
3. emisní stupeň (žlutá plaketa)
4. emisní stupeň (zelená plaketa)

AKTUÁLNÍ SEZNAM ZÓN V NĚMECKU ZDE

Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (od 1. května 2014 je sankce za porušení 80 EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”.

 

Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

 

Tato povinnost platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Nevztahuje se na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.